eğitim sitesi
24 Ekim 2016 Pazartesi

Turizm Politikası

Sponsorlu Bağlantılar

belirli günlerTurizm Politikası

Turizm politikası bir ülkede genel ekonomi politikasına uygun olarak bir yandan iç ve dış turizmin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi, turizmin gelir ve döviz sağlayıcı, istihdam yaratıcı fonksiyonlarından en rasyonel şekilde yararlanılması gibi ekonomik hedeflere, diğer yandan kültür, sağlık vb. ekonomi ötesi amaçlara ulaşmak için kamu yönetimince alınan önlemlerin ve yapılan müdahalelilerin tümüdür. Diğer bir deyişle turizm politikası, örgütlenmiş toplumlarda, özellikle devlet tarafından turistik gelişmeye bilinçli olarak müdahale etmektir.


Turizm politikasının amaçları;

 
1) Turizm politikası turizmin arz ve talep yönündeki durumunun ve mevcut koşulların ıslahını gerektiren nedenleri belirler.


2) Turizm politikası turizm alanında uygulanmakta olan ve önerilen müdahalelerini alınacak önlemlerin yapacağı etkileri araştırır.


3) Turizm politikası turizmin gelişmesi için yeni hedefleri, araçları ve olanakları ortaya koyar.


Türkiye'nin turizm politikasını üç ana başlıkta toplamak mümkündür;


1) Uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisi meydana getirmek.


2) Yerli ve yabancı turistler ile yerleşik nüfusun gereksinimlerini karşılamak, sosyal turizm tesislerini geliştirmek, turizmin yarattığı ekonomik yararı halka yaygınlaştırmak.


3) Doğal varlıkların ve kültürel değerlerin sürekliliğini sağlamak.

Ekleyen: Dersimiz.com    Okunma: 1003

tags Turizm Turizm Politikası Turizm Haftası Belirli Günler ve Haftalar

Turizm Haftası : Turizm Politikası