Yazılı Sınav Soruları
24 Ekim 2016 Pazartesi

Atatürk ve Vakıflar-1

Sponsorlu Bağlantılar

belirli günlerAtatürk ve Vakıflar-1

1 Mart 1922'de T.B.M.M.'ni Açış Nutkundan

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

Efendiler;

Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî müesseseler ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar.

Vakıfların imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler, ve diğer irfan müesseselerini kapsamış olması, vakıflara ait konuların çözümünde uyulması zorunlu olan esasları göstermektedir."

K. ATATÜRK

Ekleyen: dersimiz.com    Okunma: 21164

tags T.B.M.M. belirli gün ve haftalar Bakanlar Kurulu K. ATATÜRK Vakıflar Haftası

Vakıflar Haftası : Atatürk ve Vakıflar-1