Eğitim Materyalleri
18 Ocak 2017 Çarşamba 03:13

Zurnanın zırt dediği yer deyiminin anlamı ve açıklaması

next Zurnanın zırt dediği yer
deyimin anlamı ve açıklaması :

Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.