Eğitim Materyalleri
4 Aralık 2016 Pazar 07:08

Zurnanın zırt dediği yer deyiminin anlamı ve açıklaması

next Zurnanın zırt dediği yer
deyimin anlamı ve açıklaması :

Yapılmakta olan işin en hassas, en önemli, en can alıcı noktası.