Eğitim Materyalleri
29 Mart 2017 Çarşamba 12:41

Zincire vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Zincire vurmak
deyimin anlamı ve açıklaması :

Prangaya vurmak (mahkûmu)."Bütün esirleri zincire vurup zindana atmışlardı."