Eğitim Materyalleri
28 Ekim 2016 Cuma 03:44

Yiğitlik sende kalsın deyiminin anlamı ve açıklaması

next Yiğitlik sende kalsın
deyimin anlamı ve açıklaması :

"Karşısındaki anlamasa da hoşgörü göster, özveride bulun, ılımlı davran, böylelikle soylu davranışını göstermiş olursun" anlamında bir anlaşmazlığa son vermek için taraflardan birine söylenir.