Eğitim Materyalleri
21 Şubat 2017 Salı 22:07

Su katılmamış deyiminin anlamı ve açıklaması

next Su katılmamış
deyimin anlamı ve açıklaması :

Saf, katıksız, bozulmamış, başka bir etkiyle değişmemiş olan, hilesiz.