Eğitim Dosyaları Sunumlar
21 Şubat 2017 Salı 06:08

Od yok ocak yok deyiminin anlamı ve açıklaması

next Od yok ocak yok
deyimin anlamı ve açıklaması :

Çok yoksul, fakir anlamında kullanılır.

* Od : Eski dilde ateş.