Eğitim Materyalleri
27 Mart 2017 Pazartesi 03:58

Od yok ocak yok deyiminin anlamı ve açıklaması

next Od yok ocak yok
deyimin anlamı ve açıklaması :

Çok yoksul, fakir anlamında kullanılır.

* Od : Eski dilde ateş.