Eğitim Materyalleri
28 Nisan 2017 Cuma 23:03

Lâf çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Lâf çıkarmak
deyimin anlamı ve açıklaması :

Aslı olmayan bir haber yaymak, lâkırdı çıkarmak.