Eğitim Materyalleri
25 Ekim 2016 Salı 20:37

Haraca kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

next Haraca kesmek
deyimin anlamı ve açıklaması :

Bir kimseyi belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermeye zorlamak, haraca bağlamak.