Eğitim Sitesi

Gazel okumak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Gazel okumak
deyimin anlamı ve açıklaması:

1. Gazel söylemek.
"Gazel okumayı hiç sevmemişimdir."

2. Kandırmak ve oyalamak için boş sözler söylemek.
"Boşuna gazel okuma, kandıramazsın beni!"

Gazel: 1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi.
2. Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri. (TDK)

 

  Benzer Türkçe Deyimler:

  Altın adını bakır etmek deyimi

  Sağı solu belli olmamak deyimi

  Deli kızın çeyizi deyimi

  Foyası meydana (ortaya) çıkmak deyimi

  Sandık düzmek deyimi

  İp korkusunu boynuna almak deyimi

  Gözünde olmamak (bir şey birinin) deyimi

  Alnından öpmek deyimi

  Size (sizlere) ömür deyimi

  Gözlerini fal taşı gibi açmak deyimi

  DEYİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

  ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA