Eğitim Materyalleri
24 Şubat 2017 Cuma 20:30

Elinden bir iş (şey) gelmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

next Elinden bir iş (şey) gelmemek
deyimin anlamı ve açıklaması :

Çaresizlikten ya da yeteneksizlikten bir iş yapamamak.