Eğitim Materyalleri
27 Mart 2017 Pazartesi 02:18

Ebussuut Efendi'nin gelini deyiminin anlamı ve açıklaması

next Ebussuut Efendi'nin gelini
deyimin anlamı ve açıklaması :

Eski moda giyinen kadın