Eğitim Materyalleri
25 Şubat 2017 Cumartesi 12:06

Dili çetrefilli olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Dili çetrefilli olmak
deyimin anlamı ve açıklaması :

Rahat ve düzgün konuşamamak