Eğitim Materyalleri
25 Mart 2017 Cumartesi 05:24

Dili çetrefilli olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Dili çetrefilli olmak
deyimin anlamı ve açıklaması :

Rahat ve düzgün konuşamamak