Eğitim Materyalleri
23 Nisan 2017 Pazar 20:55

Dili çetrefilli olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Dili çetrefilli olmak
deyimin anlamı ve açıklaması :

Rahat ve düzgün konuşamamak