Eğitim Materyalleri
10 Aralık 2016 Cumartesi 13:54

Dili çetrefilli olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

next Dili çetrefilli olmak
deyimin anlamı ve açıklaması :

Rahat ve düzgün konuşamamak